Bättre Golf med ett nytt Mindset 1/7

# 1. Har du kontroll på dina grunder?

I det förra avsnittet som var en information lovade jag dig 7 avsnitt som kommer att ge dig det som jag lovar dig i rubriken till den här sidan. Jag skrev också ner ett av de 123 citaten i min bok ”Visdomsord och lustigheter av kända och okända golfspelare”.

När du lärt dig grunderna i golfspelet, så är resten mentalt” Citat Ken Venturi

Varför är då grunderna så viktiga för golfen och måste det vara så? Det är ju som det mesta vi gör, en bra grund och en strategi är viktig för att helheten skall bli stabil. Ta ett exempel, ett hus med en dålig grund risker att få framtida skador och det blir dyrt att reparera.

Här kommer några bokstavskombinationer som en del tränare använder sig av för att förklara grunderna: G.A.A.S.P.  (Grip, Aim, Alignment, Setup & Position). G.U.B.B. (Grepp, Uppställning, Bollposition & Balans) är ju vad det handlar om.

Vardons grepp

 • Grepp, det handlar ju om hur vi placerar händerna på greppet, eller handtaget om du så vill. Här har vi  den enda kopplingen eller kontakt som kroppen har med bollen. Och här hjälper inga Youtube-klipp utan här behöver man någon som verkligen kan ge dig ett fungerande grepp som passar i förhållande till din kropp. Ett för starkt grepp ger ju en hook och ett för svagt en slice. Så vi strävar  efter ett neutralt. 10-fingergrepp, interlocking eller Vardon greppet spelar ingen roll. Din PGA tränare vet hur ni skall få fram det bäst fungerande för dig.

En klassisk uppställning á la Leslie King

 • Setup eller uppställning innebär hur min kroppshållning är och gör det lättare att genomföra en bra swing, vilket innebär att den ger händer och armar friheten att genomföra en funktionell bakswing. Bakswingens” uppgift är att placera armar och händer på rätt sätt på toppen av baksvingen för att sedan kunna utveckla kraften i swingen framåt. Den som beskrivit det här bäst är i mitt tycke Leslie King som i sin bok Master Key too good Golf ”, en bok som beskriver och förklarar på ett utmärkt sätt varför uppställningen är så viktig.

Både för det korta och långa spelet är siktet viktigt

 • Aim eller sikte, ja det säger sig ju nästan själv. Utan att kunna sikta rätt så är det svårt att kunna träffa målet, vilket är svårt om man inte vet hur man siktar. Claude Harmon spelare och professional (pappa till Butch Harmon också en framstående tränare, i många år rankad som nummer 1 i världen) utryckte det så här: ”Om du siktar på ingenting, så träffar du med varje slag”.

Bollpositionen påverkar både riktning och höjd

 • Bollposition är också en av grunderna som har betydelse, har med både fysik och rörlighet att göra och har en stor inverkan på bollflykten.

  Balansen är en av grunderna som tränas

 • Balans, ja den hänger ju ihop med uppställningen och är oerhört viktig för att få ut det mesta ur swingen.

Alla de här punkterna i sammanhäng ger en bra grund att gå vidare, om du inte har någon bestämd tränare sök upp tränaren på din klubb och lyssna med honom. Har du inte någon som du känner till, hör av dig så hjälper jag till.

I slutet på den här bloggen kommer du att få ett erbjudande av mig, som bör intressera dig

När vi nu har satt grunderna, så är det dags att tänka på hur vi skall gå vidare. Du kanske tycker att med att grunderna sitter så har du det. Ja till viss mån har du rätt, men nu har vi ju bara tänkt på grunderna och swingens utförande. Återkommer till Claude Harmon som säger så här: ”Tränar du din swing så tränar du inte spelet Golf”. Han har rätt och även träningen kan läggas upp så att den blir både roligare och bättre. Ett talesätt är ju: Träning ger färdighet”, till viss del rätt men låter inte det här bättre: ”Bra träning ger en färdighet som stannar kvar”. Bra eller hur och det kommer vi att ta upp i nästa inlägg.

Nu till förberedelserna för det mentala spelet.

Vad är Mental Träning och hur kan det hjälpa mig?

Många tror att den mentala träningen är för elitspelare, eller spelare med ”problem”, vilket är helt fel.  Men vad som är viktigt är att precis som med det tekniska, det måste tränas både innan spel och träning, för att sedan sättas på prov när allvaret kommer. Det vill säga i spelet. Och det bästa är att göra det med en erfaren och kunnig tränare inom båda områden, som är påläst och vet hur man använder verktygen. Sitt ner tillsammans och diskutera vad du vill uppnå med din golf. Berätta om dina problem och vad som du vill förbättra för att undvika hinder för din utveckling. Tala om nervositet för vissa slag, händelser som uppstår. I kommande inlägg kommer jag att ta upp olika problemsituationer och du kommer att få verktyg för att lösa dem.

En bra och väl genomarbetad är grunden i en bra strategi

I mina kurser finns en strategi för att nå våra målsättningar, vad betyder då strategi? Enligt uppslagsverket Wikipedia: Strategi (grek. strategi’a, jfr Strateg), är inom krigsvetenskapen och statsvetenskapen läran om hur olika maktinstrument kan användas för att uppnå politiska målsättningar”. Strategin följer några viktiga steg och vi kommer att börja med steg ett där vi sätter målsättningar och hur vi skall nå dit. När vi sedan går vidare börjar vi att leta i verktygslådan för att ta fram verktygen.

Vi börjar med en analys av var du står idag, vad du vill få ut av din golf. Många frågor om vad som driver dig framåt, dina styrkor och svagheter som leder fram till din profil.

 1. Drivkraft kan bäst beskrivas som ett behov för att uppnå och i det här fallet spela på en nivå som ännu inte uppnåtts. Kommer du ihåg vad vi skrev i det förra avsnittet och citatet från Patty Berg: ”har man viljan så har man viljan att studerar och lära sig”. Vi har här möjligheten att skapa en vision och mål genom att förbättra drivkraften. Vikten att ha en klar vision och målsättning, dokumenterad och med en plan som man följer i ett samarbete med sin tränare/coach gör att man möjligheten att sätta mål och när de är uppnådda, sätta nya. I mina kurser ställs ett antal frågor för att definiera vad du vill uppnå.
 2. Profileringen, I det här avsnittet görs en prestandaprofilering som ligger till grund för att skapa rätt förutsättning för att ge dig en målsättning som är realistisk och uppnåelig inom en fastställd tidsram eller resultat. Vi kommer dit lite längre fram.

Här handlar det om: ”Fysiska, Tekniska, Attityden och Psykologiska” möjligheterna.

 1. Vi börjar närma oss hur vi skall gå till väga men det finns fortfarande vissa frågor kvar. Finns det något som hindrar eller håller dig tillbaka. En greenkeeper på Björkhagens GK sa vid ett tillfälle till mig: ”Det är inte fantasin som sätter gränser, utan bristen på fantasi”. Och det är här en erfaren coach kommer in: lyssnar, tar in, analyserar och ger sedan råd som leder till förbättringar.

Vad är det då för hinder på vägen:

 • Fysiska hinder: dåliga sömnvanor (alltid trött), undermålig kunskap om mat och dryckesvanor, svag fysisk styrka kondition m.m.
 • Emotionella hinder: låg stresstolerans, otålig, låg motivation, dåligt självförtroende
 • Mentala hinder: dålig koncentration, bristande time management, fattar inga eller dåliga beslut (happy go lucky), dåligt med tid för egen träning.

 

Här kan vi säkert lista flera orsaker till att vi inte når fram och det finns lösningar för varje problem. Och här är det med tanke på individen som vi ser lösningar genom att ”tänka utanför boxen”. Låt tankarna och lösningarna vara fria.

När vi nu hittat och lagt upp en bättre plan kommer vi sedan att gå vidare med vilka kvalitéer som behövs för att prestera på topp. Och håll med om att det är en underbar känsla när man går av banan och är tillfreds med sitt spel. Och om vi backar vilka känslor skulle jag då vilja ha när jag börjar min runda.

 • En känsla av ett inre lugn och som Arthur Ashe uttryckte det: ”vara fysiskt avslappnad och mentalt alert”
 • Känna sig stark, full av vitalitet och med ett självförtroende på topp
 • Frånvaron av oron att misslyckas. Vi vet att vi kommer att slå slag som vi inte är nöjda med, men vi vet hur vi skall hantera det när det inträffar. Som storspelaren Walter Hagen i början av -30 talet uttryckte det vid en intervju: När Hagen fick frågan ”Hur många dåliga slag slår du på en runda” Hagen svarade ” 4 – 5 och helst på de första hålen” Varför? Svaret kom med ett skratt: ”Då spelar jag ju bra sen”.

 

Efter att coachen ställt ytterligare frågor kommer vi fram till den första viktiga delen för att vår utveckling skall kunna bli så bra som möjlig.

 1. Målsättningen, vi pratar här om olika typer av mål: Resultatinriktade och prestationsinriktade mål.
 • Resultatinriktade mål

Här hittar vi mål som är inriktade på resultat, det kan vara att vinna en tävling eller att placera sig ban de 5 bästa i i någon tävling. At bli utsedd ar representera klubblaget kan också vara ett resultatinriktat mål. Den här typen av målsättning kan vara motiverande, men ett problem kan uppstå där eftersom spelaren endast kan kontrollera sitt eget spel och inte medspelarnas.

 • Prestationsinriktade mål

Exempel på detta kan vara: träffa 8 av 18 greener på rätt antal slag, endast 2 st. 3-puttar, bara två chip och 2-putt. Här bör tilläggas att även inför träningen bör man sätta upp mål.

 • Utvecklingsmål

  är mål som bygger på det mentala och kan exempelvis vara strategiska mål. Ett exempel på det är ha en klar spelplan (vi kommer till det i ett framtida inlägg) och att vi följer den. Att vara förberedd med verktyg när oönskade situationer uppstår. Den här typen av mål har en stark positiv effekt på spelarens prestanda eftersom de är helt kontrollerade av spelaren

 • Långsiktiga mål

  är klara mål för framtiden och skall uppnås inom 6 månader/ett eller två år

 • Kortsiktiga mål

  uppnåeliga inom en kortare tidsperiod, som också är grunderna för den långsiktiga målsättningen.

Vad skall då målen innehålla, ja först skall de vara realistiska och värda ansträngningen. Dom skall vara uppnåeliga men de måste dock kräva en viss ansträngning. Skall vara specifika och beskrivna i detalj exempelvis sänka puttsnittet från 34–32 puttar per rond. Målen skall också framställas som positiva eftersom att uppnå målen är en framgång, ge dig själv en belöning när du uppnått dina mål.

 

Varför skall jag ha en målsättning?

 • Mål har en direkt påverkan och skapar det som behövs för utveckling
 • Mål hjälper till att mobilisera ansträngningen för att upprätthålla drivkraften
 • Mål som är realistiska hjälper till att höja självförtroendet och motivationen
 • Målen kan minimera stress och oro
 • Mål utvecklar självkontroll, koncentration och engagemang
 • Mål är ett viktigt verktyg för att bekräfta framgångar

 

Vi är nu en bra bit på väg och i nästa avsnitt kommer vi att prata om träning och hur jag skall kunna optimera den och använda vissa verktyg för att förbereda mig för spelet. Men vad du än gör så glöm inte bort att ”Golf är ett spel som aldrig kan vinnas, det kan bara spelas” sagt av Bagger Vance i filmen Legenden om Bagger Vance.

Jag lovade att komma med ett erbjudande efter varje avsnitt. Och om du tycker det här verkar intressant så kommer här ett erbjudande: Delta i en av mina helgkurser på Nora GK under kommande säsong och du får en rabatt på 500kr. I det sista avsnittet får du en bokningskod, som du använder när du bokar. Har du frågor skicka in dina frågor till mig på mail info@bertilgarpenholt.se

                                     

Please follow and like us:
Pin Share

Comments are closed.

Follow by Email
Facebook
Instagram
Pinterest
RSS