About us

Vem är BG Golfevent?

BG Golfevent är en del av Bertil Garpenholt Consulting AB med hemsida

Bertil Garpenholt, PGA Professional, Certifierad Mental Coach inom området Golf är BG Golfevent. Ett företag med många strängar på sin lyra. Med ett CV där innehållet skulle kunna vara en jetong.

Bertil började spela golf i mitten av -60 talet, då golfen var en väldigt liten sport i Sverige. Det innebär att Bertil varit med om den stora golfboomen under -80 talet, då golfen växte till en stor sport och där man ”peakade” med ca 750 000 registrerade utövare i början av detta millenium. En minskning av antalet registrerade utövare har skett och idag (2016) finns nära på 500 000 registrerade utövare. Dessutom finns ett stort antal spelare som inte är medlemmar i någon klubb.

Under senare delen av -80 talet lämnade Bertil sin karriär i textilbranschen och valde att börja arbeta inom golfen.

Ett stort intresse som alltid funnits hos Bertil är viljan att förstå hur ett golfslag fungerar och vilka faktorer som påverkar resultatet. Det innebär att med den förståelsen kan man sedan vidarebefordra den till spelare som vill förkovra sig som spelare. Det har lett till fördjupade studier i ämnet, genom självstudier, men också hos organisationer som utbildar instruktörer.

  • PGA som är en världsomfattande organisation där de flesta som har golf som yrke samlats. Utbildad i Sverige och Österrike.
  • Mental Coach med utbildning inom PGA Great Britain & Ireland

Förutom dessa organisationer har Bertil förkovrat sig genom att besöka ett stort antal framstående instruktioner. Det har givit Bertil en stor insikt och en bred kunskap som instruktör.

Bertil har också arbetat med framstående golfbanearkitekter vilket har gett Bertil en förståelse och kunskap inom golfbaneskötsel.

Ett stort intresse hos Bertil är att resa och då ocksåhitta nya resmål. Organiserar resor till Golfresorts som är högt rankade och då också med banor designade av framstående arkitekter, som Pete Dye, Robert Trent Jones m.fl. Vill gärna kombinera resandet, golfen med kultur.

Golfens historia är ett stort intresse som Bertil delar med Göran Zache Zachrisson och att bibehålla och värna om traditionerna. "Golf är ett spel där man aldrig kan vinna över spelet det kan endast spelas" 

  

Comments are closed.

Follow by Email
Facebook
Instagram
Pinterest
RSS