En Guide om Wedgar

En Guide om wedgar, som gör ditt val lättare och förbättrar ditt spel.

Av Bertil Garpenholt PGA Club Professional & Cert. Mental Coach Sparren GK

Vad tänker vi på när vi pratar om wedgar, som är viktiga klubbor för spelet runt greenerna, ja kanske de viktigaste. De flesta spelare använder sig  endast av två wedgar; Pitching wedge (PW) och Sandwedge (SW). Och här har vi hittat det första problemet. Skillnaden i loft kan vara upp till 10 grader mellan en PW och en SWoch det skapar naturligtvis ett problem när den normala skillnaden mellan järnklubbor är 4 grader. Och det första vi kan lära oss av toppspelarna i världen, är att dom har flera wedgar (upp till 4 st.) i bagen. Klubborna är designade för att göraett flertal olika inspel, från ca 100meter till slag precis utanför green och bunkerslag.

Wedgarna har olika ”loft”, vilket innebär möjligheter att slå olika typer av slag för att få bollen så nära flaggan som möjligt. Därför har jag sammanställt den här guiden för att du skall förstå möjligheterna med de olika klubborna. Då talar vi om ”Pitching wedge”. ”Gap wedge”, ”Sandwedge” och ”lobwedge”.

Vad är loft på Golfklubbor?                                                                                                                                      Numera är nog de flesta golfspelare informerade om vad ”loft” är, när vi pratar om golfklubbor. Och alla klubbor har loft, även puttern. Man beskriva termen ”loft” som: ”vinkeln på klubbhuvudets slagyta i förhållande till skaftet”. Och graderna på klubbans loft-vinkel är relativt mot det (tänkta) vertikala planet och inte marken.

 Här kan du se en bild över avstånd med de olika loften på wedgar. Att det inte står avstånd i meter beror på att det är avgörande på spelarens swinghastighet. Här kan det vara på sin plats att lägga lite tid och prova fram vilka wedgar just du behöver. Gör det gärna tillsamman med din pro vid en ”custom fitting” av dina wedgar.

Som jag nämnde tidigare så har alla 14 klubbor i din bag (förutsatt att du följer reglerna om antal klubbor) har någon form av loft.

      

Puttern exempelvis har det lägsta loftet och kan variera mellan 1 till 6 grader och här kan känslan variera när man kommer till snabba eller långsamma greener. (Vi skall återkomma om det i ett senare inlägg)

      

En Driver kan ha loft som varierar mellan 8 – 14 grader och för spelare med långsammare swingar åstadkommer bättre bollflykt med högre loft en betydande skillnad i längd: (I ett senare inlägg skall vi prata om det specifika med drivers).

   

Fairway klubborna har högre loft än drivern och är tänkt att spelas från fairway (därav namnat). En ”trä 3”, allmänt kallad ”spoon” har en loft mellan 13 till 16 grader, medan en ”trä 5” har loft mellan 18 och 20 grader. Trär 7 till trä 9 har loft från 23 – 27 grader. Skillnaden i loft på fairwayklubborna beror på olika tillverkares preferenser.

 

Hybrider som ersätter de långa järnklubborna har en loft som varierar mellan 16 – 30 grader och är numrerade för att motsvara de längre järnklubborna och är för många spelare en hjälp att få ut mera längd och en bättre bollflykt. (I avsnittet om driver kommer vi även att disskutera fairwayklubbor och hybrider).

Loft I relation till Bollflykt.

När vi pratar om järnklubbor, så gäller: lägre nummer ger lägre loft. Exempelvis så har en järn #3 lägre loft än järn #6 och en järn #9 har högre loft än järn #7. Genom åren har ju loft på järnklubbor förändrats för att spelarna skall få mer längd med sina järnklubbor. Exempelvis hade en PW (Pitching Wedge) tidigare en loft på 48-50 grader och idag gäller 44-46 grader. Detta har inneburit att dagens järn #9 går ungefär lika långt som dåtidens järn #8.

Behovet för att fylla gapet till sandwedge har kommit och kallas då ”Gap wedge” eller ”Approach wedge” och har ett loft på 48–52 grader

Förutom det har en ”lobwedge” lagts till för att hjälpa spelaren att slå högre slag mot green.

Bounce: vad är det och varför?                                                                                                                                         En golfklubbas bounce är vinkeln på golfklubbens sula i förhållande till marken. Det innebär att när du hör att klubban inte har någon bounce, innebär det att den ligger plant mot marken. Beroende på bouncens storlek innebär det att framkanten på klubban hindrar kanten att nudda marken. I stället är det bakkanten av klubbhuvudet som berör marken.

Olika klubbors Bounce.

Idag har wedgar varierande bounce.Det har att göra med vilken typ av wedge du använder. Som du kan se på bilden ovan varierar boncen mellan de olika wedgarna, beroende på underlaget man spellar från. Ju hårdare underlag, lägre bounce är att föredra. Exempelvis på torra linksbanor är en lägre bounce bättre och på mjukare underlag behövs något mer bounce. Sandwedge har ju vanligtvis mest bounce och det kan  bero på sandens beskaffenhet när man skall välja wedge. Mjuk sand = mer bounce medan hårdare eller blöt sand krävermindre bounce. Alternativt spela slaget med en klubba som har mindre bounce, typ gap wedge eller lob wedge.

Ändamål, Loft och Avstånd med Olika Wedgar                                                                                                     Varje typ av wedge har ett unikt användningsområde och ett generellt avstånd (vi talar här om fulla slag). Och därav har varje av dessa klubbor sina specifika egenskaper.

Pitching Wedge

Pitching wedgen är en mycket användbar klubba och kan användas till många olika typer av slag. Den kallas wedge eller pitching wedge och har det lägsta loftet av alla wedgar. Den används från fulla slag från drygt 100 m till green samt chippar runt green. Loft kan variera från 44 – 50 grader (vanligast idag är 46). Loften varierar från olika leverantörer. Kuriosa är att på -90 talet skapade Cobra ett rykte om att vara de längsta järnklubborna på marknaden. Sanningen var att man hade sänkt loften på sina järnklubbor.                                                                                                Det finns också tillverkare som sätter nummer på PW och kallade den #10.

När skall man använda sin Pitching Wedge                                                                                                       Pitching wedgen kan användas till många olika slag och avståndet varierar beroende på klubbans egenskaper och spelarens styrka. Med en full swing är den användbar från 70–120 meter beroende på spelarens swinghastighet. Förutom fulla slag är den användbar vid många tillfällen, exempelvis rädda sig ur dåliga lägen och att lägga upp framför hinder. Dessutom en utmärkt klubba runt greener för olika chipslag. Det är fritt fram för fantasin att skapa sina egna användningsområden

Gap Wedge

Vad är en Gap Wedge? För inte så länge sedan (före mitten på 1990 talet) fanns endast två wedgar, som det spelades med: Pitching- och Sand wedge. I och med att tillverkarna sänkte loften på PW så blev gapet mellan PW och SW för sort och behovet av en klubba för att täcka gapet så kom den och namnet där av. För att minska gapet mellan de två andra wedgarna som kunde vara upp till 10 grader kom då Gap wedgen och namnvalet är ju logiskt då den minskar gapet mellan de två andra. End del klubbtillverkare använder också beteckningen A eller approach wedge.

Gap Wedge Loft?                                                                                                                                                                  Loft på en Gap wedge ligger mellan 50–54 grader och kallas ibland 50 grader wedge eller 52 grader wedge. Det beror på att tillverkarna stämplar nummer i stället för bokstäver. Någon har också kallat den #11.

När skall man använda en Gap Wedge?                                                                                                                      Här krävs egentligen ingen lång förklaring. När avståndet för en full swing är kortare än en PW och längre än Sandwedge. Det finns inget exakt avstånd utan det blir unikt för varje golfare. Användningsområdet liknar det som med PW och låt känslan här avgöra. Kan också vara användbar i hård och/eller blöt sand.

Sand Wedge

   

Bunkerslag, ett slag som många spelare är rädda för, men sandwedgen gör det sättare. Den har funnits sedan 1931 och uppfanns av Gene Sarazen. Den är designad för att läggas något öppen och har också den största bouncen av alla klubbor.

De flesta andra järnklubborna är designade ”square” eller vinkelrätt i förhållande till skaftet. Det innebär att när man lägger ner bladet på exempelvis en järn #7 så är den vinkelrät mot skaftet, medan sandwedgen faller ner öppen mot skaftet. Dessutom är sulan bredare vilket gör att den lättare glider genom sanden.

Med designen gör det lättare för spelaren att slå sig ur bunkrar och med träning så kan man se precisionen ökas, vilket ger lägre scorer.

Sand Wedge Loft

Så vilket loft har en sandwedge? Man brukar säga att SW har en loft mellan 54–57 grader, kallas också 57 grader wedge eller 56 grader

När skall jag använda en Sand Wedge?

Tack vare sand wedgens loft och bounce är det en utmärkt klubba att ta sig ur greenbunkrar. Både djupa och grunda bunkrar genom att variera klubbans loft kan man också ändra utgångsvinkeln. Den är också användbar för chippar runt green och lobbar från semiruff.

Lob Wedge

Vad är en lob wedge? Det är nog den mest användbar klubban som du kan ha i din arsenal. Loft mellan 58-64 grader gör den lämplig för höga inspel mot green från ett avstånd på runt 50-60m från flagg med en full swing.

Har ibland kallats för “Lofted wedge” eller L-wedge vilket också några tillverkare använt. Eller också 58 eller 60 wedge

När skall man använda en Lob Wedge?                                                                                                                         Användningsområdet är ju ganska klart. Höga slag som stannar fortare och inte rullar så mycket. Korta slag över bunkrar och andra hinder. Kan också användas för att ta sig ur bunkrar med höga kanter.

Enkelt uttryckt, en lobwedge kan vara din bästa vän och med bra träning kan man lära sig att göra omöjliga slag möjliga.

Sammanfattning

Pitching Wedge, Gap Wedge, Lob Wedge och Sand Wedge: Vare av dessa klubbor med sina unika egenskaper och rätt anpassade till spelarens egenskaper och swing, samt de banor som spelaren spelar sin mesta golf på kan vara skillnaden mellan en bra till en superbra score.

En rekommendation är att tillsammans med en erfaren pro göra en fitting test och anpassa klubborna efter förutsättningarna.

Bertil Garpenholt PGA Club Professional & Cert. Mental Coach:     Sparren GK

              

Please follow and like us:
Pin Share

Comments are closed.

Follow by Email
Facebook
Instagram
Pinterest
RSS