Mental Coaching eller hur var din golfsäsong 2018

Mental Coachning

Eller hur var din golfsäsong 2018

Ännu ett kapitel har skrivits och det är ytterligare en golfsäsong som avslutats, även om temperaturen ligger en bra bit över fryspunkten, så är den egentliga golfsäsongen 2018 över. Och det är då dags precis som vi gör vid nyår, summera året som gått.

Hur var din golfsäsong 2018? Tränade du tillräckligt? Hur gick det med ditt handicap? Naturligtvis görs det flera summeringar även under säsongen; efter slaget, hålet, rundan eller tävlingen. Och här tänker vi ju på vad som kunde gjorts annorlunda.

Handen på hjärtat har du gjort det du föresatte dig att göra? Har du lagt ner den tid du hade tänkt dig; på gymmet, träningen etc? Eller har du kanske slagit bollar på rangen, kanske chippat och puttat utan någon egentlig plan?

Oavsett vad, så är det historia och den kan vi inte skriva om, men vi kan lägga en plan för nästa år. Och här vill jag ge dig lite mera insikt om vad en mental coachnings kurs är och presentera en möjlighet att delta i en sådan.

Vad är då ”Mental Coaching” och vad det kan innebära för dig och din golf?

I många år har vi ju pratat om att golf är ett strategiskt och mentalt spel och hur viktigt det är att vi tar det till oss och utvecklar våra kunskaper. Vad vi pratat om är att det mentala spelet uppgår till 80% av spelet och jag vill påstå att de flesta av os utnyttjar kanske 10 – 15%. Naturligtvis behövs de grundläggande golfkunskaperna och som storspelaren Ken Venturi uttryckte det: När du lärt dig grunderna så är allt mentalt”.  Och här har vi dilemmat, alltför få lär sig en  grundswing att bygga sitt spel på, precis som det är  med husbyggen. Är grunden inte välgjord, riskerar huset att få framtida skador. Därför är jag tacksam till Jimmy Sucklin, en Skotsk Pro som var Pro på Visby GK under -60 talet och där lärde mig vikten av ett bra grepp, som jag fortfarande har efter drygt 50 år av golfspel, samt en grunduppställning och ett sikte.

Men nu till ditt spel

Så när vi nu bestämt oss för att ge golfen 2019 en reell chans att få bli ”det roligaste som man kan göra med kläderna på” (ett citat Chi-Chi Rodriguez) med kanske ett par lektioner hos din PGA pro för att fräscha upp grunderna. Så jobbar nämligen många duktiga golfare, jag vill påstå att 99% av alla tourspelare gör det, d.v.s. går till sin pro för att checka upp grunderna.

Mental Coaching är inte bara för elitspelare utan det är en av två myter kring ämnet. Den andra är att det är för ”problemgolfare”, som tappar humöret etc. etc. Inget kan vara mer fel, mental coachning är för alla. Precis som med den tekniska träningen skall de mentala färdigheterna planeras och tränas. Det här är ju bra att göra tillsammans med en påläst och kunnig ”coach”. Ta det här som en regel, både för den tekniska och mentala delen. När du kommer till en ny tränare och säger att du gärna vill ha ett program för både din tekniska och mentala träning. Föreslår tränaren att ”vi går och tar en kaffe och pratar igenom vad du behöver”, då har du kommit rätt.

Steg 1 är att ta reda på vad du vill få ut av din golf. Först ut är att söka vad du vill hitta rätt med i din tekniska utveckling. Det andra är att hitta din ”drivkraft”, som gör att du kan hitta din ”komfortzon”, där du känner dig bekväm och kan prestera på din bästa nivå. Och här kommer vi att diskutera din målsättning och vad du vill uppnå.

När vi pratat om mål och målsättning, kommer vi också till ämnet att fokusera och göra det på rätt sätt. Ett exempel är ju att vid träning på rangen är fokus viktigt. Claude Harmon (Butch Harmons far, en duktig spelare och Coach)har här sagt några viktiga saker: Att alltid ha ett mål där bollen skall landa, ”Siktar du på ingenting, kommer du att alltid träffa rätt”, och då är siktet en viktig, ja troligen den viktigaste faktorn. Tyvärr finns det tränare som vid swingträning inte lägger så stor vikt vid det och i det facket skall vi inte vara. Målet är det viktigaste!

Måste träningen ha ett mål? Svaret där obetvingat ja och här kommer svaret på varför så få lyckas med sitt spel: man anstränger sig inte tillräckligt.

Handen på hjärtat, hur många av er står kvar för att träna på det ni lärt er efter lektionen. Många går direkt ut på banan för att ”se om det fungerar”. Och när det inte gör det, blir man besviken. För att bli bättre måste man anstränga sig och lägga tid på träningen. Många säger: ”tiden räcker inte till”, min motfråga blir då ”Har du tid att spela dålig golf”.

I programmet kommer här flera frågor att besvara, för att få en bild av hur din målsättning är och vad som driver dig fram mot ditt mål. Viktigt för att vi skall kunna lägga upp ett program för dig som verkligen kan vara till hjälp.

Steg 2 är att skapa en ”Profil”

Vår fortsatta utveckling är att med svaren du givit på frågorna som grund, skapa en profil av och för dig för att kunna hjälpa dig i din utveckling. En ”prestandaprofilering” helt enkelt och den ligger till grund för att identifiera och bedöma dina kvaliteter och kunna se dina ”styrkor & svagheter. Med den grunden skapar vi en plattform för din och din coachs kommunikation. Plattformen bygger på 4 grundstenar: ”Fysisk, Teknisk, Attityd och Psykologisk”.

Steg 3 behandlar ”murar som hindrar utvecklingen”.

Nu börjar vi att närma oss hur vi skall gå till väga, men det finns ytterligare frågor. Det finns många murar eller hinder som håller en spelares utveckling tillbaka. En greenkeeper på Björkhagens GK sa en gång: ” Det är bristen på fantasi som bromsar utvecklingen” och det är här kommer coachens kunskap visar sig. Men med ett antal bra frågor kommer man att hitta möjligheter till förbättring.

 • Fysiska hinder                                                                                                                                                         
 1. Dåliga sömnvanor
 2. Undermålig kunskap om mat och dryckesvanor
 3. Svag fysisk styrka, kondition m.m.
 • Emotionella hinder                                                                                                                                                   
 1. Låg stresstolerans
 2. Otålig eller frustrerad
 3. Låg motivation
 4. Brist på förtroende
 • Mentala hinder                                                                                                                                                         
 1. Dålig koncentration
 2. Bristande time management
 3. Långsam vid beslutsfattande/problemlösningar
 4. Bristande disciplin
 5. Bristande tid för egen träning

Efter ytterligare frågor så kan vi sedan med hjälp av svaren hitta möjliga lösningar på problemen.

Exempelvis

 • Exempel på fysiska lösningar
 1. Bättre diet och kunskap om vad det innebär
 2. Bättre dygnsrytm
 3.  Öva/träna varje dag
 • Utveckla din emotionella kapacitet
 1. Mera tid med vänner
 2. ”Ta ledigt från golf”
 3.  Ha andra hobbys
 • Utveckla din mentala kapacitet
 1. Planera träningarna
 2.  Fysträna
 3.  Föra loggbok över träningarna
 4. Träna ensam

Kvalitéer för att prestera på topp

När en spelare presterar både tekniskt och mentalt på topp är det med en härlig känsla man går från banan. Mentala faktorer som oftast kopplas ihop med en topprestation är

 1. En känsla av inre lugn och att vara mentalt avslappnad
 2. En känsla av att vara stark, full av vitalitet och självförtroende
 3. Frånvaron av oro för att misslyckas
 4. Känsla av opåverkad koncentration
 5. Tro på sig själv
 6. Vara fullt absorberad av händelserna
 7. Ha kontroll över oro, frustrationer, känslor, muskelspänningar och trötthet
 8. Känsla av att prestationen kommer spontant och fri från ansträngningar

Det pågår hela tiden en debatt om vad som krävs för att komma i ”zonen” och att hålla sig kvar där. Vad som krävs är mentala färdigheter för att komma dit och att hålla sig kvar där.För att hitta dit behöver tränaren/coachen svar på ytterligare frågor som sedan skall kunna leda fram till dina mål.

Olika typer av mål

Severiano Ballesteros tar emot segertrofén av Sven Tumba

Resultatinriktade mål

Här är mål som inriktar sig på resultat. Det kan vara att vinna en tävling eller att placera sig topp 5 i någon tävling. Att bli utvald att spela i ett lag är också ett resultatinriktat mål. Den typen av mål kan och är motiverande, men ett problem är att spelaren inte har fullständig kontroll över händelserna eftersom spelaren bara kan ha kontroll på sitt eget spel och inte medspelarnas. De resultatinriktade målen bör därför inrikta sig på att uppnå förutsatta mål som inte har med omgivningen att göra.

Och det innebär att i första hand skall koncentrera sig på kortsiktiga mål och/eller målsättning för sin egen utveckling, som är mer kontrollerbara. Och de kan också ändras under resans gång.

Prestationsinriktade mål

Ett exempel på dessa mål kan vara att: träffa 11 av 18 greener på rätt antal slag. Att göra 4 par på en runda Och här kan spelaren snabbt se resultatet av träningen. Här kan man ju tillägga att även för träningen bör man lägga upp mål. Den här typen av mål har visat sig vara bra även för framgångar i tävlingssammanhang.

Utvecklingsmål

Utvecklingsorienterade mål fokuserar sig på spelarens mentala, tekniska och fysiska aktiviteter. Det kan handla om att i träning genomföra olika typer av slag med mentala föresatser och vid ett senare tillfälle utvärdera resultaten.

Vikten och effekten av att ha mål

Med ett dokumenterat mål kan man utveckla sitt genomförande på flera sätt, förutsatt att vikten är realistiska. Det innebär att målen skall vara mätbara och kan innebära:

 1. Bibehålla ansträngningen och uthålligheten vid vissa motgångar.
 2. Hitta nya strategier för att uppnå målen
 3. Utveckla självförtroendet och en positiv attityd genom framgångsupplevelser

Vidare kan specifika utvecklingsorienterande mål vara en direkt hjälp för att

 1. Vara mentalt förberedd att prestera
 2. Direktfokuserad på viktiga uppgifter
 3. Ge tillräckliga ansträngningar för att prioritera uppgifter

Vilken svårighetsgrad skall målen ha

Målen måste vara accepterade som realistiska och varda ansträngningen som krävs för att lyckas. Och här har tränaren/coachen en viktig roll, för att hitta balansen mellan svårighet och möjligheten att lyckas inom en rimlig tid.

 1. Målen skall vara uppnåeliga inom ett rimligt tidsrum för att inte spelaren skall tappa motivationen
 2. Tränaren kan hjälpa till genom att sätta mål som spelaren kan lyckas med till 60%. Träningsmålen bör däremot ligga på 70–80%

Flexibla mål

Vissa människor behöver distinkta och klara mål, men andra behöver mer flexibilitet och här har tränaren/coachen en viktig roll. Det gäller att hitta balansen för att inte stör spelaren i sin mentala utveckling.

Värdera målen

Vad som är viktigt är att coachen får in rapporter från spelarna för att kunna ge feedback och support till spelaren och kan följa och vidareutveckla resultaten. Den planen görs upp med spelaren och kan vara veckovis, månadsvis eller efter ett program som båda sätter upp. Viktigt är där att spelaren inte ändrar sin målsättning på egen hand utan följer planen.

Sammanfattning

Oavsett vilken typ av mål som sätts upp skall de vara:

 1. Realistiska och värda ansträngningen
 2. Skall vara uppnåeliga, samtidigt som de skall få spelaren att anstränga sig
 3. Målen skall vara specifika och beskrivna i detalj: exempelvis att sänka puttsnittet från 34 till 32.
 4. Målen skall också framställas som positiva, eftersom att uppnå målen är en framgång

Tillfällen för att delta i dessa kurser kommer att presenteras på hemsidan http://bertilgarpenholt.se som just nu är under uppbyggnad. Där presenteras programmet för säsongen 2019. Jag kommer också att genomföra 3 träningsresor under våren 19 där det mentala programmet kommer att vara nr. 1. Resorna kommer att gå till

 1. La Finca Resort och Spa, söder om Benidorm i Spanien 23/3 – 30/3 
 2. El Rompidou i södra Spanien 6/4 – 13/4 
 3. Costa Navarino Grekland 20/4 -27/4 

Passa på för att få ut det mesta av träningen arbetar jag med små grupper

      

Please follow and like us:
Pin Share

Comments are closed.

Follow by Email
Facebook
Instagram
Pinterest
RSS