fredag, juni 9

Utveckla ditt Närspel & Självförtroende

Utveckla ditt närspel och stärk ditt självförtroende

Närspelet är ju den del av spelet som påverkar dina scorer kanske mest av allt. Vi talar då om slag med avstånd från hål 70–90 meter. Tänk då att du slår kanske 3–4 slag för att komma i hål från de avstånden. Här behövs ju precision, känsla, kontakt, blad och längdkontroll och så vidare. Mentalt behövs också färdigheter som ibland mod, fantasi, fokus och koncentration med mera. Men tränar vi dom slagen, kanske inte som vi borde. Vi tränar ju ofta de långa slagen mera.

Jag är övertygad om att med rätt balans i din träning så kommer ditt självförtroende att öka. Har du inte engagemang, är ditt självförtroende lågt vid närspelet, hjälper inte det långa spelet; Raymond Floyd, Masters, PGA och US Open vinnare sa: ”Man gör inga birdies eller eaglar från tee”.

Vad är det för känslor som påverkar närspelet.

Klart är ju att om man har problem med när- och inspel kommer pressen att bli större och rädslan kryper in. Klart ibland hör man ”mina inspel när jag övar är ju bra men på banan funkar det inte”. Det är skillnad att vid träning där du har möjligheten att slå en ny boll när den första inte blev som jag ville, den möjligheten finns ju inte vid spel. Ofta har vi alldeles för bråttom mellan slagen. Ge dig själv tid mellan slagen, ett är som Vijay Singh gjorde, efter varje slag studerade han hur bollen uppförde sig. Var det på det viset han hade tänkt sig att slaget skulle bli. Han gjorde på samma sätt vid träning och spel.

När vi spelar blir det ofta så att vi fokuserar på vad som kan gå fel och rädslan för att toppa eller duffa slagen, tankar som: ”vad skall min a medspelare tycka om jag missar”. Ja vi vet ju alla vad det innebär och därför blir det mentala spelet ännu viktigare. Låt oss se vad vi kan göra för att bli bättre här och höja vårt självförtroende.

  1. Strategi & Rutiner

Vi vill gärna kontrollera det vi gör och när vi gör det kan ibland våra tankar ställa till det för oss. Vi kan inte kontrollera resultatet men vi kan kontrollera genomförandet. Här kommer några tips för att skapa Strategi & Rutiner

Inför varje slag har vi ju våra rutiner där vi noterar längder, vindförhållanden, bollens läget etcetera Med det skapar vi en strategi för det aktuella slaget. När den är satt gå igenom dina före slaget rutiner och sätt fokus på det du vill uppnå. När jag satt den, infogar jag den i min rutin inför slagen. Viktigt är att öva det här i träningen så att den blir en rutin.

Exempel: inför slaget, stå bakom bollen, du har koll på parametrarna som kan påverka slaget, du väljer det slag du skall slå. Visualisera slaget, gå fram till bollen gör din uppställning. Kontrollera grepp, sikte, vill du göra en provsving för att slappna av ok. Titta på målet, ”dra det till dig”, svinga.

  1. Kontrollera nerver

Inför vissa närspelsslag, mer än andra slag kan våra nerver spela oss spratt. Här gäller det att vi tar kommandot och bibehåller ett lugn. När vi kommer till situationer som kräver mer av oss går hjärtrytmen upp, andningen blir snabbare.

Här kan olika andningsövningar och meditation vara till stor hjälp. En övning som kommer från Yogan är: Andas in genom näsan och räkna till 3, (se till att lungornas fylls) Andas ut genom munnen och räkna till 7. Du kommer att märka hur axlarna sjunker och du känner dig avslappnad, den här övning kan, precis som den gjorde för Phil Mickelson, när han vann PGA mästerskapet 2021. Den kan hjälpa dig inte bara vid närspelet utan vid alla typer av slag.

  1. Medvetenhet och att vara i nuet

Det här handlar inte bara om närspelet, nej det gäller alla slag och för att kunna vara i nuet så är det viktigt att kunna koppla av mellan slagen. Det här var också något som Phil Mickelson gjorde vid PGA mästerskapet 2021. Att mellan slagen koppla av, uppleva naturen runt omkring, njuta av spelet. Phil tuggade tuggummi, vilket var bra för honom, för Fuzzy Zoeller var det att vissla, också ett bra sätt. Vad är bra för dig?

  1. Fokus vid närspel

När du tränar närspel, är jag övertygad om att ditt fokus ligger mer på det ”externa” och intentionen för slaget du vill slå, exempelvis vilken typ av slag och känslan för bollträffen. På banan när rädslan kommer krypande och oron för att misslyckas med slaget och ett negativt resultat kommer in i bilden. Då är risken stor för att fokus hamnar mer på svingen. Vi tror att om jag gör en bra sving så blir det ett bra resultat. Tyvärr så fungerar inte det så bra.

Det har genom studier visat sig att vid närspel och speciellt vid puttning är det alltid bättre med att fokusera på det externa det vill säga intentionen med slaget, än det interna där det handlar om vad kroppen gör (sving).

När beslutet om vilken typ av slag som skall utföras, så skall processen vara extern till skillnad från intern och instruktionell.

  1. Se dig själv som en spelare med bra närspel.

Kan du se dig själv när du slår dina närspelsslag, kan du se dig själv slå fantastiska slag. Det här är något du skall utveckla genom ditt bildspråk. Öva din visualisering att slå fantastiska chippar från svåra lägen och lyckas. Se dom svåraste bunker- lobb- och pitchar landa nära flagg.

Gör sedan så här: ha (alltid) en liten anteckningsbok med när du tränar. Skriv upp slagen du vill slå, visualisera slaget, genomför din rutin och slå slaget. Notera sedan dina tankar.

  1. Rutiner efter slaget

Övningen du gjorde i förra avsnittet handlar lite om det vi diskuterat i S.S.L. avsnitten. Vi har ju där talat om S för strategi, att ha en klar strategi för vilken typ av slag du skall slå beroende på förutsättningarna. S2 handlar ju om siktet, en del av rutinen innan slaget också. Samt L för det slag du litar på.

När du har bestämt dig för vilket slag du skall slå, skrivit ner det genomför din rutin visualisera och slå slaget. Efter slaget se hur du genomförde det och bedöm. En skala på 1 – 5 för varje del S. S. L. Gör det här när du tränar och i träningsspel

Sammanfattning

När du infogar de här övningarna i din träning på det här viset, kommer du med all säkerhet att gå från kvantitet till kvalitet. Det kan också vara en del i din kortsiktiga målsättning. Ett utvecklingsmål som kommer att vara ett bra steg i din process till en bättre spelare och att nå din långsiktiga målsättning.

Ditt självförtroende ökar, nervositeten och rädslan för de svåra slagen och du kan göra som Walter Hagen uttryckte det: ”Slå dom svåra slagen, så de ser lätta ut och de lätta så dom ser svåra ut”, vilket innebär att ”slarva” inte bort de enkla slagen, kan kosta mer än du tror.

 

                     

+46 763 47 08 17    info@bertilgarpenholt.se

Please follow and like us:
Pin Share
Follow by Email
Facebook
Instagram
Pinterest
RSS